Společnost Johnstone’s testuje produkty v rámci nařízení VOC 2010

Zbývá necelých 18 měsíců a začínáme se tak zabývat nařízením VOC 2010. Není však nutné si dělat starosti, protože tým Johnstone’s z od­dělení PPG Architectural Coatings EMEA pro region Spojeného království a Irska již v zákulisí intenzivně pracuje a vyjednává s průmyslovými subjekty tak, aby došlo k hladkému přechodu. Co za tím stojí? Marketingový vedoucí Kelly Quarmby vysvětluje.

Nová legislativa snižuje množství škodlivých těkavých organických sloučenin (VOC – Volatile Organic Compounds) obsažených v nátěrových hmotách. Většina produktů Johnstone’s však již naštěstí splňuje požadavky stanovené pro rok 2010.

Nejvýznamnější změny budou provedeny u nátěrových hmot s obsahem ředidla, a společnost proto velmi investuje do probíhajícího technického vývoje a rozsáhlého zákaznického průzkumu, aby tak všechny produkty vyhovující požadavkům VOC 2010 vynikaly skvělou kvalitou a vlastnostmi stávajících produktů.

Společnost Johnstone’s si uvědomuje, že komunikace je v tomto případě klíčová, a provedla proto důležitý průzkum trhu na typickém vzorku profesionálních dekoratérů. Tým VOC také na produktech provedl řadu pokusů a testoval několik možných nových přípravků pro nátěrové hmoty Johnstone's. Z těchto pokusů jsme získali zpětnou vazbu, která nám napomůže udržet kvalitu nátěrových hmot Johnstone’s na stávající úrovni, a dopad požadovaných změn tak bude minimální.

Zástupci dekoratérů různého věku a rozsahu zkušeností ze tří největších dodavatelů nátěrových prací ve Spojeném království byli přizváni, aby naslepo otestovali čtyři různé prototypy lesků a saténů. Přizvány byly společnosti A.Bagnalls & Sons, The Bell Group a J & S Seddons.

Výsledky prvních produktových zkoušek byly velmi pozitivní. Společnost Johnstone's na­plánovala více testovacích dnů pro nejbližší budoucnost a předpokládá tak, že přístup k VOC 2010 založený na vzájemné spolupráci oslaví velký úspěch.

Proč jsou tyto produktové zkoušky tak důležité? Zjednodušeně řečeno je to proto, že se nespokojíme pouze s tím, aby naše produkty vyhověly požadavkům VOC 2010. Naši zákazníci potřebují jistotu, že až požadavky vstoupí v roce 2010 v platnost, budou se moci spolehnout na stejné vlastnosti produktů, které znají a které si oblíbili, a především, aby byli spokojeni s dosaženými výsledky. Nadále budeme pokračovat v konzultacích a komunikaci s průmyslem, aby tak jeho představitelé měli jistotu, že není třeba si dělat starosti – máme vše pod kontrolou!

VOC 2010 – O co vlastně jde?

Co jsou VOC?

VOC neboli těkavé organické sloučeniny jsou materiály, které se uvolňují do atmosféry z několika zdrojů.

Jaké jsou zdroje VOC?

Výfukové plyny, letadla, čistící prostředky, zjemňovací prostředky látek a nátěrové hmoty.

Proč jsou VOC v barvách?

Lakový benzín hraje důležitou roli při regulování aplikačních vlastností, průtoku barvy i rychlosti schnutí. VOC z barev představují asi 1% celkového množství, které se ve Spojeném království do atmosféry uvolní.

Jsou VOC i ve vodou ředitelných barvách?

Ano, ve formě malých množství aditiv, které podporují rychlost průtoku a prodlužují dobu schnutí.

Proč jsou VOC regulovány zákonem?

VOC v atmosféře reaguje se slunečním svitem, ohrožuje ozonovou vrstvu a vytváří fotochemický smog. Tyto jevy jsou špatné pro zdraví lidí, zvířat i zařízení. VOC tak přispívají ke znečišťování ovzduší a předpokládá se, že hrají svou roli i v globálním oteplování.

Existují nějaké výjimky?

Aerosoly, tekuté písky, cukrové mýdlo, čistící prostředky pro štětce, tmely, těsnící hmoty, spárovací hmoty a barviva pro tónování – to vše jsou příklady produktů, které jsou z legislativy osvobozeny.

Kdy přestanou být současné produkty dostupné?

Všechny produkty vyrobené od 1. ledna, 2010 musí splňovat požadavky nové legislativy. Všechny produkty vyrobené před tímto datem pak mohou být nabízeny během následujících 12 měsíců.

Jaké důsledky to znamená pro mě?

U většiny produktů nedojde k žádným zásadním změnám, ty se dotknou především řady dekoračních rozpouštědlem ředitelných barev – ALE NEBOJTE SE… společnost Johnstone’s již provedla výzkum mezi dekoratéry a nyní testuje několik nových formulí, které prodej této produktové řady v budoucnu umožní.

Můžete si být jisti, že opravdu tvrdě pracujeme na tom, aby změny, které se vás dotknou, byly skutečně minimální. I dekorační barvy ředitelné rozpouštědly budou stále k mání. Produkty vyrobené v roce 2010 v souladu s požadavky nové legislativy co se VOC týče budou mít stejné, ne-li lepší vlastnosti jako produkty, které jste si oblíbili a používali v minulosti.

DŮVĚŘUJTE NÁM – JSTE V DOBRÝCH RUKOU

Vyhledávání produktů

Najděte správný produkt pro váš projekt výběrem z těchto možností:

Katalog

Začínáte projekt?
Najděte vše, co hledáte v našem Katalogu produktů.

Kontakty

Telefon

INFOLINKA: 800 10 10 00 Provozní doba: 8.00 – 17.00

Pošta

PPG Deco Czech, a.s. Břasy 223 338 24 Břasy Česká republika

© 2011 Johnstone´s Pa­int